Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
3.990 Ft
Menny.:db

Rush Gold Original - Amil (10ml)

Szállítási díj: 1.290 Ft
Várható szállítás: 2023. október 06.
Szerezhető hűségpontok: 121
Nem értékelt
3.990 Ft
Menny.:db
Kívánságlistára teszem

Leírás

BGP Rush Gold Original - Amil (10ml)
Amil alapú speciális bőrtisztító folyadék.

Ebben a kis üvegcsében található bőrtisztító folyadék bőrruházat, bőrből készült játékszerek, kiegészítők tisztítására, ápolására, állapotának megőrzésére alkalmas.

Összetevői:
Amil Nitrit (CAS 110-46-3, EK szám: 203-770-8); 1-butanol,3-methil- (CAS 123-51-3, EK szám: 204-633-5) elegye
UFI azonosítók: MAE1-FVVQ-G50W-S04K; H0AT-WVFE-U508-E2A5

Nettó térfogata: 10ml

Milyen típusú bőrtisztítókat találsz meg nálunk?
Propil alapú: Gyors és erős hatású
Pentil alapú: Hosszú és lágy hatású
Amil alapú: Erőteljes és hosszú hatású
Hexil alapú: Kevésbé agresszív hatású


Használati utasítás:

A bőrtisztítás megkezdése előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről és óvatosan kezelje a terméket, mivel gyorsan párolog és belélegezése, emberi bőrrel érintkezése, lenyelése irritációt és egyéb egészségügyi problémákat okozhat! (Amennyiben lehetséges szabadban vagy nagyon jól szellőző helyiségben használja. Zárt térben mindenképpen gondoskodjon szellőztetésről, - vagy légzésvédelmi készülék viselése kötelező - vigyázzon, hogy a termék gőzét ne lélegezze be.)
A bőrtisztító használata előtt mindenképpen végezzen egy tesztet a termékkel: egy kis felületre vigye fel az anyagot egy tiszta rongy vagy vattakorong használatával, hogy kiderüljön nem okoz-e bármilyen károsodást az anyagban. (Mivel elég sok féle bőr létezik, ezért előfordulhat, hogy a termék elszíneződést vagy más problémát okoz, ebben az esetben a használatát fejezze be, nagyobb felületen ne alkalmazza.) Amennyiben a teszt során a termék használata semmilyen negatív következménnyel nem járt, úgy nyugodtan alkalmazza nagyobb felületen is. A termék használatakor védőruházat, -kesztyű, -szemüveg -álarc -cipő viselése kötelező. Használat után az üveget minél hamarabb zárja vissza, hogy a további párolgását megszüntesse! A kezelt felületet/tárgyat hagyja megszáradni mielőtt újra használná.

Amennyiben használata során vagy után rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz!

Ha emberi bőrre kerülne a bőrtisztító folyadék, égési sérülést okozhat, ezért semleges szappanos vízzel az adott területet mossa meg. Ha a bőrirritáció/égésnyom nem szűnne meg, forduljon orvoshoz! Amennyiben ruházatra kerülne, azonnal vegye le a szennyezett öltözékét!

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):
+36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)
+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Erősen gyúlékony, könnyen gyulladó folyadék, korrozív (maró) anyag, magas koncentrációban robbanóképes elegyet alkot a levegővel, ezért nyílt lángtól, gyújtóforrástól, magas hőtől, forró felületektől, szikrától távol kell tartani! Veszély esetén oltása habbal, száraz porral (homokkal) illetve CO2-vel (szén-dioxiddal) lehetséges! Oltására a víz nem alkalmas!
A terméket ne öntse ki csatornába, se termőföldre! Amennyiben kifolyna, itassa fel nedvszívó anyaggal (például: homok).

P és H mondatok, veszélyek: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék, gőz; H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz; H302 Lenyelve ártalmas ; H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz; H315 Bőrirritáló hatású; H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki; H318 Súlyos szemkárosodást okoz; H332 Belélegezve ártalmas; H335 Légúti irritációt okozhat; H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz; EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja; P102 Gyermekek elől elzárva tartandó; P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás; P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/ permet belélegzése tilos; P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező; Kémiai anyagoknak ellenálló munkavédelmi cipő viselése kötelező; P284 [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező; P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni TILOS hánytatni; P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]; P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása; P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz; P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó; P501 A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013 (VIII.27) VM rendeletnek megfelelően.


Minőségét megőrzi: nyitástól számított 12 hónapig.

Származási hely: EU

Gyártó: BGP

A termék angol nyelvű biztonsági adatlapját itt találod

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Az oldal tetejére